B O Ż E !!!

UŻYCZ MI POGODY DUCHA

abym godził się z tym czego

nie mogę zmienić.

ODWAGI

abym zmieniał to

co mogę zmienić,

I MĄDROŚCI

abym odróżniał

jedno od drugiego.