Historia:

Klub Nasz powstał w czerwcu 1991 roku. W latach 70-tych w Polsce zaczęły się tworzyć pierwsze Grupy samopomocowe AA.
W Tarnobrzegu taka Grupa AA powstała przy Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 1990 roku. To właśnie na tych fundamentach powstawały pierwsze Kluby – Stowarzyszenia Abstynenckie, które były i są bardzo pomocne dla ludzi wychodzących z różnych uzależnień, przede wszystkim dla ludzi uzależnionych od alkoholu. Dzięki przychylności i wielkiego poparcia przez Księdza Michała Józefczyka z Parafii „Serbinowskiej’, pierwszymi pionierami na Naszym terenie byli min. Tadeusz, Michał, Maria, Teresa, Krystyna i inni,, którzy wspólnie  postanowili nieść posłanie i pomoc innym ludziom uzależnionym od alkoholu. Pierwsza siedziba Klubu była w wieżowcu przy ulicy M. Kopernika w Tbg-u której nadano nazwę KROKUS (symbol trzeźwości). Miejscowe zapotrzebowanie społeczne na walkę z alkoholem było i jest duże. Dlatego też do chwili obecnej z pomocy Klubu skorzystało bardzo dużo osób (ponad 600 osób – dane na 2006rok), z których zdecydowana większość całkowicie wyzwoliła się z nałogów nie tylko alkoholowych… W 1999 roku ze względów min. dotarcia

i skorzystania przez szerszą liczbę osób, z naszej działalności zmieniliśmy swoją siedzibę. Obecnie siedziba Naszego Klubu mieści się przy ulicy M. Dąbrowskiej ( pawilon sportowy przy boisku Szkoły Podst. nr.10. Z Naszej działalności korzysta coraz większa rzesza osób, min: dzieci, młodzież, studenci odbywający praktykę oraz osoby dla których Nasz Klub i działające Grupy AA „Cel” i Al.-Anon „Razem” są ostatnią tz. deską ratunku w walce z nałogiem alkoholowym. Klub od 2005 jest współorganizatorem Akcji „Lato w Mieście” która skierowana jest do dzieci spędzających wakacje w miejscu zamieszkania, od 2007 zapewniamy również możliwość ciekawie spędzić czas podczas Ferii zimowych (również dla dzieci)  Misją Naszą jest niesienie pomocy alkoholikowi, który wciąż jest chory.

Klub posiada osobowość prawną, działalność opiera się przede wszystkim na pracy wolontariuszy, posiada swój Zarząd który reprezentuje na zewnątrz Prezes – obecnie Jacek Żurawski. Współpracujemy z wieloma organizacjami samorządowymi, rządowymi, kościelnymi, pozarządowymi oraz zakładami prywatnymi i państwowymi oraz osobami fizycznymi.