Zasady AA

 

Z A S A D Y .

 

·        każdy , kto chce zabrać głos na mityngu , sygnalizuje to przez podniesienie ręki.

 

·        każdy mówi tylko o własnych doświadczeniach , poglądach
i przeżyciach nie teoretyzuje , nie krytykuje wypowiedzi innych ani ich nie ocenia , nie  używa słów : my , wy , oni itp.

 

·        Nie należy przerywać wypowiedzi innych , zadawać w jej trakcie pytań , komentować jej .

 

·        w  AA nie udziela się rad , a więc wypowiedz może ujawniać tylko własne doświadczenia i zachowania w sytuacjach podobnych do przedstawionych przez innego uczestnika mityngu AA .

 

·        wszyscy obecni na mityngu zobowiązani są do zachowania anonimowości osób i zasłyszanych na mityngu spraw i zdarzeń .

 

 

JEST  TO  FUNDAMENTALNA  ZASADA  AA !