Zarząd

 

  • Prezes Zarządu - Jacek Żurawski

  • Z-ca Prezesa Zarządu - Juliusz Weiss

  • Skarbnik  - Józef Skrzypek

  • Członek Zarządu - Teresa Biało

  • Członek Zarządu - Urszula Nawrot