pomoc

B O Ż E


UŻYCZ MI

 

POGODY DUCHA,

Abym godził się z tym czego

nie mogę zmienić,

 

ODWAGI,

abym zmieniał to

co mogę zmienić,

 

I MĄDROŚCI,

abym odróżniał

jedno od drugiego.