Podziękuj lub Poproś oTrzeźwość

 

Tarnobrzeg – Gorzyce – Radomyśl nad Sanem wyjeżdżamy busem o godz 7.00 spod Klubu do Gorzyc.

 

  • 8.00  Msza św. dla Pielgrzymów
  • 9.00 Wyjście Pielgrzymów pieszo do Radomyśla nad Sanem
  • po 12.00 Przywitanie na zjawieniu
  • Droga Krzyżowa na Zjawieniu
  • Przemarsz do nowego Sanktuarium
  • Msza św. 14.00
  • „Posiłek”  Pielgrzyma
  • Mityng otwarty
  • ognisko wspomnień, pieczenie kiełbasy wymiana doświadczeń (jak pomagać, jak trwać)
  • 19.00 zakończenie Spotkań.

Podziękuj lub Poproś o Trzeźwość