Dwanaście Kroków AA

 

Co  to  jest  Dwanaście  Kroków  AA ?

 

Dwanaście  Kroków  AA  to fundament  programu  AA – wyzdrowienia z alkoholizmu. Dosłowne i nieustanne stosowanie   wszystkich 12 Kroków jest nie możliwe ? Można to przyjąć o tyle, że stosowanie wszystkich Dwunastu Kroków przez, nowicjusza   jest czymś zupełnie nowym. Nasze doświadczenie jednak mówi, że Ci z naszych przyjaciół którzy, nieustannie czerpią wiedzę, że wszystkich 12 Kroków oraz  starają się stosować je w życiu codziennym, postępują znacznie szybciej na drodze do  trzeźwości, niż Ci którzy stosują  je lekko.

 

DWANAŚCIE  KROKÓW  AA

 

 

 1. Przyznaliśmy, że  jesteśmy  bezsilni  wobec  alkoholu , że  przestaliśmy  kierować  własnym  życiem .
 2. Uwierzyliśmy , że  Siła  Większa  od  nas  samych może  przywrócić  nam  zdrowie .
 3. Postanowiliśmy  powierzyć  naszą  wolę  i  nasze  życie opiece  Boga , jakkolwiek  Go  pojmujemy .
 4. Zrobiliśmy  gruntowny  i  odważny  obrachunek moralny .
 5. Wyznaliśmy  Bogu , sobie  i  drugiemu  człowiekowi, istotę  naszych  błędów .
 6. Staliśmy  się  całkowicie  gotowi, aby  Bóg  uwolnił  nas, od  wszystkich  wad  charakteru .
 7. Zwróciliśmy  się  do  Niego  w  pokorze, aby  usunął nasze  braki .
 8. Zrobiliśmy  listę  osób , które  skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi  zadośćuczynić  im  wszystkim .
 9. Zadośćuczyniliśmy  osobiście  wszystkim , wobec  których było  to  możliwe , z wyjątkiem tych przypadków   gdy zraniłoby  to ich  lub  innych .
 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny , z miejsca przyznając się do popełnionych błędów .
 11. Dążyliśmy przez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem , jakkolwiek Go pojmujemy , prosząc jedynie 
 12. o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia .
 13. 12.Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków ,  staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach .