DESIDERATA

DESIDERATA


Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu - pamiętaj jaki
pokój może być w ciszy. Tak dalece jak to możliwe, nie wyrze-
kając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi.
Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchaj też tego co mówią
inni, nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swą opowieść.
Jeśli porównujesz się z innymi możesz stać się próżny lub
zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie.
Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami. Wyko-
nuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. Jest
ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Zachowaj
ostrożność w swych przedsięwzięciach - świat bowiem pełen
jest oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cno-
ty, wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie
pełne jest heroizmu. Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj
uczuć: nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu
wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa.
Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając
się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha by w nagłym
nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się
tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samo-
tności. Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. Je-
steś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa
masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, nie
wątp, że wszechświat jest taki, jaki być powinien. Tak, więc bądź
w pokoju z Bogiem cokolwiek myślisz o jego istnieniu i czym-
kolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twe pragnienia:
w zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą
duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi ma-
rzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny,
staraj się być szczęśliwy.

Tekst znaleziony w starym kościele w BALTIMORE datowany w roku 1692.